Stuudiost

Rapla Tantsustuudio eesmärk on pakkuda tantsu- ja rühmatreeninguid.
Trennid jagunevad kolme sihtgrupi vahel:
*LASTETANTSU TUNNID 3-6 aastastele poistele ja tüdrukutele
*TANTSUTRENNID NOORTELE (alates 7ndast eluaastast, nii poisid kui ka tüdrukud)
*RÜHMATRENNID TÄISKASVANUTELE
Trenni leiab endale igaüks!

Rapla tantsustuudios puhuvad uuel hooajal uued tuuled


Huvikool
Alates 30.08.2017 on Rapla Tantsustuudio huvikool, mis näitab seda, et kõik õppekavad on kinnitatud Teadus- ja Haridusministeeriumi poolt ning lisaks see võimaldab saada õpingute eest tasutud summadelt osa tulumaksu tagasi. Haridusministri käskkiri number 1.1-3/17/160 – tegevuslubade andmine erahuvikoolidele ja õppekavade registreerimine Eesti Hariduse Infosüsteemis. Õppeasutuse EHISe ID: 30711

Tulumaksutagastus
Lähtudes sellest, et MTÜ Rapla Tantsustuudio õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis, saab treeningute tasust tagasi küsida tulumaksu. Huvikool esitab Maksu- ja Tolliametile deklaratsiooni INF3 (Füüsiliste isikute poolt tasutud koolituskulude deklaratsioon), kuhu on märgitud andmed õpilase kohta (nimi ja isikukood), tema või tema eest tasutud isiku(te) andmed ning summad. Huvikool esitab eelmise kalendri aasta andmed hiljemalt järgmise aasta 1. veebruariks ning alates 15. veebruarist saab täita füüsilise isiku tuludeklaratsiooni, kuhu jõuavad ka kooli poolt deklareeritud andmed. Tasub pidada meeles, et kool esitab andmeid (sh arvete tasujate andmed) lähtuvalt pangaülekannetes olevast infost. Seoses Tulumaksuseaduse muutusega alates 2016 aastast tagastab Maksu- ja Tolliamet huviharidusega seotud tulumaksu ainult kuni 18. aastastele lastele ja noortele.
NB! Koolituskulusid ei saa maha arvata rohkem, kui on maksustatavaid tulusid. Näiteks, kui inimese ainus tulu on Eesti äriühingutelt saadud dividendid, siis ei ole tal maksustavat tulu, millest koolituskulusid maha arvata. Ehk siis, kui palju tagastatakse tulumaksu koolituskuludelt sõltub individuaalselt lähtudes maksustatavatest tuludest.